17. října 2016 | Janusz Konieczny

Rozsáhlému kupčení se letos podařilo zabránit

Minulý pátek jsem se rozhodl navštívit sídliště v Chánově. Nebyla to náhoda – zrovna se totiž konaly krajské a senátní volby. Při posledních volbách v roce 2014 zde získala vítězná strana 87 % hlasů. Pokud byste se domnívali, že tato strana je na sídlišti Chánov nebývale populární, jelikož tímto vytvořila republikový rekord, tak to byste byli na omylu. Zdejší lidé tuto stranu neznají, ačkoliv pro ni masově hlasovali. Lidé na sídlišti Chánov se na volby evidentně těší, nicméně nikoliv z toho důvodu, že by mohli něco ovlivnit, ale proto, že dostanou 200 Kč, krabičku cigaret či nějakou jinou odměnu za svůj hlas. Když jsem vystoupil z auta, tak nejdříve se ke mně seběhly malé děti a prosily mě o peníze. Připadal jsem si jak někde v Indii či rozvojových zemích. Děti dostaly místo peněz banány. Radost z mé návštěvy měli rovněž místní domorodci, neboť očekávali, že jim začnu vyplácet peníze za jejich voličské hlasy. Ve výsledku na mě byli naopak naštvaní, že jim nákupčí hlasů rozháním. Vysvětlili mi, ostatně jako v dalších vyloučených lokalitách, že se zde kupčí u každých voleb – nejen u komunálních, kde je to nejvíce typické. Na sídlišti Chánov se občas objevil policejní vůz, udělal okruh a zase odjel. Samotnému kupčení příliš nepomáhal ani fakt, že zrovna probíhal soudní proces kvůli kupčení právě v Chánově při minulých volbách. Ačkoliv volební komise je zde zvyklá na zmatené houfy lidí, letos pro ně bylo překvapením, že vůbec někdo přišel. Koneckonců celková volební účast u druhého kola senátních voleb zde byla 0,84 %!!! Lidé zde jednoznačně prezentují svůj názor – buďto jim za hlas někdo zaplatí anebo nepůjdou volit. Jiná varianta zde neexistuje.

Abych zaznamenal případné kupčení s hlasy, vysadil jsem v další vyloučené lokalitě figuranta, který byl poměrně rychle zaveden místními lidmi na místo, kde údajně měly být vypláceny peníze za hlasy. Na místě již bylo poměrně dost lidí, kteří se těšili, že dostanou za svoje hlasy peníze. Řekl jsem si, že jakmile se skutečně začnou peníze vyplácet, tak tam okamžitě pošlu policii, které předám záznamy z tohoto kupčení. Nakonec dotyčná osoba dorazila až pozdě večer s tím, že předvyplněné obálky nedostala a peníze za hlasy nejspíš nebudou.

Najednou mi hlásily různé osoby z Ústí nad Labem, že se budou vyplácet peníze na parkovišti v Mojžíši či u školy v Předlicích. Vydaly se tedy nadšeně na místo, nicméně nakonec nikdo nedorazil. Ve vyloučených lokalitách na Ústecku tak v letošních volbách byla rekordně nízká účast. Nejspíš ke kupčení docházelo pouze výjimečně a na několik svědectví o kupčení jsem narazil, nicméně tyto výpovědi nebyly dostatečně relevantní.

S tímto ovšem rozhodně nelze být příliš spokojen. Takovéto hlídání voleb je pouhým hašením požáru a situace ve vyloučených lokalitách se rozhodně nelepší. Značná tíha odpovědnosti je nejen na centrální úrovni, ale rovněž na místních samosprávách, jejichž někteří představitelé jsou na svých vlivných pozicích právě díky tomu, že pravidelně organizují nelegální kupčení s hlasy, které je samozřejmě kriminální činností. Tito místní politici pak zcela ignorují situaci ve vyloučené lokalitě, případně problémy těchto lokalit jim dokonce vyhovují. Často jsou prokazatelně napojeni na majitele ubytoven či na hazardní firmy, které ve vyloučených lokalitách provozují spoustu kasin a heren. S představiteli těchto radnic jsem se nejednou setkal a ptal jsem se jich, proč obecnou vyhláškou nezakáží herny v těchto lokalitách, případně proč neřeší další problémy? Oni mi na to jen pokrčili rameny a na položené otázky v podstatě nedokázali odpovědět.

Situaci ve vyloučených lokalitách lze řešit, ale v prvé řadě se musí změnit zdejší prostředí. Je nezbytné podpořit místní občany, kteří se snaží něčeho dosáhnout a jsou pozitivním příkladem pro své okolí. Tyto občany pak místní lidé budou ve volbách volit nikoliv za odměnu, ale z vlastního přesvědčení.