4. ledna 2016 | Karel Janeček

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky využití D21 při participativním hlasování občanů starostové získali data, která jsou extrémně důležitá pro kvalitní rozhodování ve prospěch obyvatel. S daty v ruce je vedení radnice mnohem odolnější proti nátlakovým skupinám a různým "vokálním menšinám", tedy jednotlivcům či organizovaným skupinám, které se snaží obhájit svůj partikulární zájem, který nemusí být zájmem většinové společnosti. Data získaná od obyvatel přinášejí nevídanou informovanost a umožňují transparentnost a objektivitu v rozhodování, sehrávají důležitou protikorupční roli a pomáhají v obraně proti různým podvodům.

Jako příklad si uveďme rozdíl v přístupu radních ke stavbě velkého sportovního areálu v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. V Mariánských Lázních nejprve proběhlo pod patronací Národní sítě zdravých měst veřejné fórum, v němž se občané vyslovili pro stavbu „velké víceúčelové sportovní haly“. Ověřovací anketa využívající systém D21 však výsledky veřejného fóra nepotvrdila. Naopak ukázala, že obyvatelé města nemají o víceúčelovou halu zájem - tato možnost dokonce skončila po sečtení plusových a minusových hlasů jako jediná v minusu. Kdyby podobná data mělo k dispozici někdejší vedení města Karlovy Vary, nemuselo dojít ke stavbě tamní multifunkční haly, která je ve výsledku určena výhradně místnímu hokejovému klubu a jiný účel v podstatě neplní. Tato naddimenzovaná stavba navíc proslula tzv. karlovarskou losovačkou, tedy videem, které jasně prokazovalo pochybení při výběru realizátorů stavby a jež dlouho kolovalo na internetu jako ukázkový případ manipulace veřejné zakázky.

Jsem přesvědčen, že počet radnic využívajících hlasovací systém D21 v roce 2016 exponenciálně poroste. Logicky s tím očekávám zásadně vyšší efektivitu rozhodování a omezení korupce a podvodů při zadávání veřejných zakázek. Široké využívání systému D21 v komunální politice, ve školách i ve firmách navíc povede k tomu, že se přiblíží okamžik, kdy D21 vstoupí i do tzv. velké politiky. Aplikace D21 na volby do poslanecké sněmovny přinese zásadní zvýšení kvality a morálky volených zástupců a otevře dveře ke globální politické, ekonomické i morální obnově společnosti.