22. června 2015 | Libor Winkler

Slibem nezarmoutíš

Když před více než dvěma lety vznikl projekt Rekonstrukce státu, líbilo se mi, že je velmi konkrétní. Týkal se přijetí jasně vymezených zákonů potřebných k větší odpovědnosti a průhlednosti státní správy – tedy k tomu, aby stát lépe sloužil svým občanům. Pro jeho oponenty tedy nebylo tak jednoduché označit tuto snahu za „planý aktivismus a populismus“, jak se s tím setkal Nadační fond proti korupci a jeho podporovatelé z řad podnikatelů, kteří určitě nechtěli být aktivisty nebo si populisticky budovat novou image. Spíš jim vadilo, že by měli rozebírat své podnikatelské plány s pány, jako jsou Janoušek, Rittig nebo nedávno propuštěný Alexandr Novák, případně kupovat kabelky budoucí paní Nečasové.

Plán organizátorů Rekonstrukce státu byl jasný a srozumitelný: navrhnou se konkrétní zákony, politici se k nim před svými voliči jasně postaví a slíbenou podporu pak v parlamentu realizují, přičemž Rekonstrukce státu bude plnění jejich slibu kontrolovat a informovat o výsledku jejich voliče. Podporovat finančně takový projekt mi připadalo velice užitečné. Aktivním politikem být nechci a hodit lístek do urny mi zase připadá málo.

Z počátečních pozitivních reakcí politiků, kteří si vesměs netroufali rozumné zákony nějak výrazně rozporovat, se mi zdálo, že věci půjdou rychle dopředu. Jak jsem byl naivní. Brzy se ukázalo, že pravidlo „slibem nezarmoutíš“ platí i zde. Politici umějí čtyřletým volebním cyklem obratně proplouvat: počáteční nadšení vystřídá těžké vyjednávání – a to i v situaci, kdy to vypadá, že je většina pro – a pak jsou voliči obratně připravovaní na to, že se věc do konce volebního období asi nestihne. Další taktikou je takové obrušování zákona, že nakonec z původní myšlenky mnoho nezůstane.

Jaká je bilance v případě zákonů prosazovaných Rekonstrukcí státu? Služební zákon byl po mnoha úpravách schválen, především díky tlaku Evropské unie. Ty ostatní jdou pomalu k ledu. Lepší pravidla a kontrola financování politických stran? Na definitivním znění se koalice zatím neshodla a přitom, aby získal účinnost pro další volební období, musel by zákon odejít ke schválení do Sněmovny letos v září. Zákon o registru smluv? Jeho plné zavedení si vláda naplánovala na 22 měsíců a zatím ani nebyl schválen. Přestože je jeho vládní verze hotová od 27. dubna, už třikrát po sobě nebyla koalice schopna projednat ho ve Sněmovně ve druhém čtení. Z neznámých důvodů se zdržel i prováděcí zákon rozšiřující pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, na který (od května 2014!) čeká Senát, aby ho mohl projednat. Zákon o střetu zájmů? Také u něj byl vládní termín pro předložení novely několikrát odsunut.

Zákon o nominaci do dozorčích rad? Ten je dokonce jen ve stavu legislativních tezí. Negativní připomínky k němu mělo hned několik ministerstev a v současné době hrozí, že Ministerstvo financí, které ho má vypracovat (a v minulosti ho už jednou odmítlo), jeho přípravu znovu vzdá.

Přijetí uvedených zákonů by mohlo voliče přesvědčit, že stát opravdu chce s penězi daňových poplatníků dobře hospodařit – jejich vliv by byl velmi významný. Mám však silný dojem, že vláda a politické strany pomalu mění strategii. Začínáme čím dál častěji slyšet, že stát hospodaří dobře, ale je tady skupina lidí, na které je třeba dohlédnout. Jde o podobný úhybný manévr jako u majetkových přiznání. Politici, kteří si pro sebe za dvacet let nedokázali stanovit fungující pravidla, jak prokázat, že v politice nezbohatli, odvracejí pozornost snahou posvítit si na ostatní. Máme registrovat smlouvy, které by ukázaly, jestli někdo nemá přílišný pospěch ze státních peněz nebo ze svých funkcí? Pojďme raději registrovat každou položku v obchodě či restauraci. Není dost peněz, abychom splnili sliby, které jsme vám dali? Kdepak, my za to nemůžeme, předhodíme vám jiné viníky. A naše sliby dané Rekonstrukci státu? Na ty zapomeňte.