11. září 2019 | Tiskové zprávy

Teritorialitou exekutorů proti korupci

Nadační fond proti korupci včera uspořádal panelovou diskusi s názvem Teritorialitou exekutorů proti korupci, která měla odborné i laické veřejnosti ozřejmit argumenty pro a proti zavedení teritoriality exekutorů v ČR. Pozvání přijali prezident Slovenské komory exekutorů JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident České exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. a propagátor zavedení teritoriality, exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera. Stanovisko NFPK k této záležitosti přítomným ozřejmil právník expert fondu JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Během několikahodinové mimořádně konstruktivní debaty vystoupili všichni shora uvedení řečníci i další odborníci na danou problematiku. Prezident ČEK Plášil seznámil přítomné s historií problematiky, současnými legislativními návrhy i pozicí nejvyššího orgánu ČEK. Prezident SKE JUDr. Paller pak ve svém příspěvku podrobně vylíčil zkušenosti se zavedením teritoriality exekutorské činnosti na Slovensku. Exekutor Kučera se v rámci svého příspěvku soustředil na trendy v počtu osob zasažených exekucemi a zejména upozornil na rostoucí trend vícečetných exekucí. Právní expert NFPK JUDr. Závodský následně vyzdvihl přínos zavedení teritoriality z hlediska potlačení trendu sociální likvidace povinných, eliminace korupce při výběru exekutora či potenciálu zvýšení důvěryhodnosti justice v případě utlumení podivných praktik při přidělování vymáhání pohledávek věřitelů. V rámci diskuse byla nejčastěji zmiňovaným tématem možnost eliminace latentně se vyskytujících pletich při získávání zakázek na vymáhání pohledávek, zejména veřejných korporací, a odpor k vládou předloženému návrhu na zavedení principu tzv. sněhuláka.

Diskuse se vedla i o příslibu předsedy vlády Andreje Babiše, že je nutné přijmout princip jeden exekutor jeden povinný, a teritorialitu soudních exekutorů a tím zajistit nezávislost části justice. Nadační fond proti korupci bude pečlivě sledovat plnění tohoto příslibu v procesu projednávání novely exekučního řádu (tisk PSP 545), která je nyní na pořadu jednání sněmovny.

Záznam z diskuse bude k dispozici na webu a Facebooku NFPK.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Ondřej Závodský, právní expert NFPK, tel.: 605 205 448, e-mail: ondrej.zavodsky@nfpk.cz