Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) podal dne 21. 5. 2013 trestní oznámení na prezidenta Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK ČR“) Petra Kužela a na další neznámé pachatele. Předmětem devadesátistránkového trestního…
22. května 2013 | Tiskové zprávy

Trestní oznámení na prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela

Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) podal dne 21. 5. 2013 trestní oznámení na prezidenta Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK ČR“) Petra Kužela a na další neznámé pachatele. Předmětem devadesátistránkového trestního oznámení je podezření ze spáchání trestných činů zpronevěry, porušení povinností při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pletichy při zadávání veřejné zakázky a jiných trestných činů.

NFPK řadu měsíců vyhodnocoval desítky závažných informací týkajících se HK ČR a osoby Petra Kužela. Na základě analýzy obdržených informací lze konstatovat, že ze strany nejvyšších představitelů nebo zaměstnanců HK ČR mohlo docházet k závažnému nedbalostnímu nebo úmyslnému jednání s dopadem na finanční prostředky HK ČR a veřejné prostředky. Mezi takové jednání mohlo patřit možné proplácení faktur za služby, které ve skutečnosti byly realizovány v jiném rozsahu, než bylo dohodnuto, nebo nebyly realizovány vůbec. Poznamenejme, že HK ČR zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a Agrární komoře ČR.  Podle účetních závěrek za rok 2009 až 2012 tvoří drtivou většinu výnosů HK ČR tržby za realizaci veřejných zakázek (kolem 120 milionů za rok 2010 či za rok 2012).

Součástí informací, kterými NFPK disponuje, je popis vazeb nejvyššího vedení HK ČR na zástupce jiných společností či na další vysoce postavené veřejné či soukromé osoby. Uvedené informace se týkají případů z let 2009 až 2012.

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, Tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz