24. července 2017 | Lenka Deverová

Týká se nás, co se děje v Polsku?

Poměrně poklidnou atmosféru prázdninových mediálních zpráv rozčeřily zprávy z Polska. Vládní strana Právo a spravedlnost prosazuje reformu soudního systému, která v podstatě destruuje nezávislost justice. Zákon o Nejvyšším soudu v podstatě personálně zlikviduje polský Nejvyšší soud. Zákon poskytne ministrovi spravedlnosti ukončit jejich mandát, poslat je do důchodu a sám obsadit jejich místa. V Polsku přitom rozhoduje Nejvyšší soud o platnosti voleb. V černých scénářích nebude vyloučeno, aby soud obsazený soudci loajálními vládní straně v případě, že by následující volby neskončily v její prospěch této strany, prohlásil volby za neplatné. Přijetím zákona, čekajícího pouze na podpis prezidenta Dudy, by v Polsku prakticky skončila dělba moci, která je jednou ze základních podmínek demokracie, a polské soudy budou ve vleku vládní exekutivy.

Proč nás má zajímat situace v Polsku? Jako varování. I přes to, že Poláci proti navržené reformě justice demonstrují, má vládnoucí strana Právo a pořádek velkou podporu. Podle průzkumu zveřejněného minulý týden by tuto stranu volilo 38% voličů, největší opoziční stranu pouze 19%. V Česku je nezávislost justice zajištěna i tím, že soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu s výjimkami, které vyplývají z kárné odpovědnosti soudců. Nicméně s úctou k rozhodnutí nezávislých soudů mají i někteří naši vrcholní politici problém a dokáži si představit situaci, že i u nás mohou vzniknout tendence k obdobným reformám jako v Polsku.