25. února 2013 | Libor Witassek

Veřejných zakázek je málo, úředníci se zlobí na nový zákon

Přijetí stávajícího zákona o veřejných zakázkách v roce 2012 bylo hororem nejen pro veřejné zadavatele, ale i pro řadu soukromých dodavatelů. Zákon byl vydán s řadou nejasných formulací, řadu měsíců jsme postrádali prováděcí vyhlášky a ani renomovaní právníci si netroufali pomáhat s administrací veřejných zakázek. Typický důkaz naprosté impotence nejen stávající vládní administrativy, která vydá nový zákon, podle kterého se nedalo pracovat, protože ani právníci nevěděli jak. To samo o sobě způsobilo zpomalení ekonomiky a ztráty desetitisíců pracovních míst !

Po řadě měsíců jsme se dočkali a veřejné zakázky lze vypisovat. Neuběhl ani rok a přichází ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s neuvěřitelným nápadem rychlé novelizace, která by měla vést k uvolnění pravidel.

Kraje a další zadavatelé teď při výběru skutečně nejčastěji využívají kritérium nejnižší nabídkové ceny, neboť se bojí, že pokud nevyberou nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, budou nařčeny z netransparentního jednání.

Současná verze zákona umožňuje zaměření se na kvalitu, nejen na cenu.

Úřady však zcela svévolně a v rozporu s EU nutí zadavatele, aby hodnotící kritérium ceny stanovovali na minimálně 50% často mnohem více. Dokonce rozhodují retrospektivně, zcela chybí respekt k právnímu řádu, nefungují základní pravidla, že nový zákon neplatí zpětně a řada privátních subjektů nechápe, jak je možné, že jejich výběrová řízení dnes úředníci posuzují zpětně podle nového zákona. K tomu zcela zbytečné úřady zvané Regionální rady, které jsou bruselštější než Brusel a způsobují totální chaos v zadávání veřejných zakázek, k nim se přidávají zdecimované Úřady práce a další poskytovatelé veřejných prostředků o jejichž přidané hodnotě raději pomlčet.

To vše samozřejmě poškozuje celou ekonomiku, včetně zájmů lobbistů, kterým se výrazně snížil manévrovací prostor. Co však tyto úřady k tomuto chování vede?

Chyba rozhodně není v samotném zákoně. Chyba je ve zbytečné byrokracii, v právní nejistotě, ve zcela přebujelé administrativě veřejných prostředků, která sama o sobě často spotřebuje více, než přerozdělí a navíc jí chybí kompetentnost a jakékoliv zkušenosti v oboru. Přesto tito „odborníci“ úmyslně šikanují zadavatele veřejných zakázek a radí jim, jak si mají vybrat své dodavatele. A tu šikanu umí skvěle, na schválení návrhu výběrového řízení si klidně vyčkají řadu týdnů až měsíců, dokonce lze vypozorovat, že to dělají úředníci s chutí, práce je prostě baví. A ekonomika padá a padá, úředníky to netrápí.

Můžeme se ptát, proč chce nový ministr Kuba změny nového zákona? Asi je potřeba dokázat, že starý systém byl lepší, vrátit možnost manipulace s veřejnými zakázkami za každou cenu. Jistě, některé skutečnosti jsou podivné, jsme asi jediná země v Evropě, která zakazuje používat evropské normy kvality EN ISO9001 v hodnotících kritériích kvality. Na druhou stranu si tyto certifikáty velké množství českých firem prostě koupilo za pár korun od rádoby auditorů a dnes už rozhodně nejsou zárukou kvality.

Jde tedy panu ministrovi skutečně o to, aby se zvýšila kvalita zákona o veřejných zakázkách, nebo jsou ve vzduchu blížící se volby a zavedené  strany potřebují své dlouhodobě prověřené penězovody?

Myslím, že bychom nyní v zákoně o veřejných zakázkách nic měnit neměli.

Je potřeba zrušit desítky zbytečných úřadů, které by bez dotací byly ničemu, zamezit úřednické šikaně, zavést hmotnou odpovědnost úředníků za své nekompetentní rozhodování včetně zbytečných průtahů, ale hlavně, zůstat stále ve střehu !

Mocná hydra korupce rozhodně nespí !