9. ledna 2017 | Janusz Konieczny

Víte o skulinách ve veřejných zakázkách?

Na veřejných zakázkách se v České republice ročně utratí přes 600 miliard korun. Část těchto prostředků každoročně zmizí v důsledku korupce či klientelismu. Kdysi jsme odhadli, že každému občanovi České republiky korupce bere měsíčně 1000 Kč, a tedy 5 člennou rodinu tak korupce stojí měsíčně 5000 Kč. Klíčová jsou proto pravidla, za kterých se tyto prostředky rozdělují.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vstoupil v účinnost 1. října 2016. Dřívější zakázkový zákon byl neustále novelizován, respektive se neustále upravovala pravidla pro ucházení se a přidělování veřejných zakázek. Najednou je zde ovšem úplně nový zákon a o to více je nezbytná a cenná zpětná vazba či hodnocení. Jste zadavatelem, dodavatelem, administrátorem, konzultantem či trpělivým uchazečem o veřejné zakázky? Anebo se zkrátka o zadávání veřejných zakázek zajímáte? Neváhejte nám zaslat své postřehy, zpětnou vazbu či jakékoliv hodnocení tohoto nového zákona na info@nfpk.cz. Možná, že pro někoho z Vás je na hodnocení ještě příliš brzy, a proto mějte na paměti, že můžete nám tuto zpětnou vazbu kdykoliv zaslat. Tomuto zákonu se budeme během roku zvlášť věnovat a nebude chybět kritika či nutné návrhy na zlepšení směrem k transparentnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Dle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je nový zákon o zadávání veřejných zakázek „moderní a flexibilní“. Dokonce předpokládá „zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS“. Právě praxe ukáže, zdali jsou to upřímně myšlené úmysly nebo plané proklamace.

Proto bychom Vás rádi požádali o Vaše zkušenosti s tímto zákonem z praxe. Češi jsou národem vynalézavým a často velmi rychle přijdou na skulinu v prakticky čemkoliv. Pomozte nám tyto skulinky objevit a zašlete nám Vaše postřehy na náš e-mail.

Zkuste se do toho zapojit i Vy! Děkujeme