26. listopadu 2018 | Vladimír Sitta ml.

Vyplatí se oznamovat korupci?

Vyplatí se oznamovat korupci?

Oficiální server policie ČR má jasno:

Povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 a § 368 trestního zákoníku. Tato povinnost se týká konkrétních trestných činů vč. závažných majetkových a hospodářských trestných činů. Pokud tak v uvedených případech neučiníte, dopustíte se sami trestného činu nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.

Není to tedy otázka ani chtění, ani vyplacení se. Je to povinnost. Je zřejmé, že touto povinností si člověk příliš nových přátel nenadělá. Jakou má takový oznamovatel ochranu v případě plnění svých povinností, už policejní server bohužel mnoho neuvádí.

Korupce, zneužívání postavení nebo třeba rozkrádání veřejných prostředků se neoznamuje každý den a je přirozené, že mnozí buď nevědí jak, nebo mají (často oprávněné) obavy. Neoznámit je špatně (hrozba odnětí svobody až na 3 léta) a oznámit nemusí být vůbec dobře (odveta). Co tedy v takovém případě dělat?

Pokud nemá oznamovatel důvěru v příslušné místní orgány činné v trestním řízení (což bych na základě osobních zkušeností s policistou kpt. Pavlem Nevtípilem a státní zástupkyní JUDr. Dagmar Máchovou vůbec nikomu nevyčítal), stále je tu možnost obrátit se na vybrané (a veřejně známé) osobnosti - odvážné jednotlivce - z řad policie nebo justice, kteří se sami rozhodli postavit klientelismu a nečestnému jednání (často i svých kolegů), osobnímu a profesnímu riziku navzdory. Pro každého je tu ale také i Nadační fond proti korupci, a to i v případě, kdy chce zůstat oznamovatel anonymní.

A právě podpora a důvěra Fondu pro mě osobně patřila k těm nejdůležitějším. Přišla totiž bezprostředně a přišla od lidí, jejichž morální záštita mi pomáhala zejména psychicky, neboť odveta proti mně formou objednané trestní kauzy trvala téměř sedm let a mnohokrát bylo velmi těžké neztrácet víru a nevzdávat to. Je třeba připomenout, že právě Fond se za mě postavil v době, kdy o mně jiní pochybovali…

Za pár dní Nadační fond proti korupci udělí letošní ocenění dalším odvážným (a odpovědným) lidem. Ať už se bude osud těchto lidí vyvíjet jakkoliv, protože msta (např. ze strany podjatých orgánů činných v trestním řízení) může přijít tvrdě a nečekaně, nedělejme předčasné soudy a nezapomínejme, že oznamovatelé svými činy přispěli ke kultivovanějšímu a spravedlivějšímu prostředí nás všech – přestože nemuseli.

Vyplatí se tedy oznamovat korupci?

Oznamovatelům určitě ne, ale celé společnosti ano.