21. ledna 2013 | Janusz Konieczny

Vysněná přímá demokracie

Nepochybně častým receptem na společenskou změnu a obnovu politické kultury je posílení přímé demokracie. Zavedení těchto nástrojů je často těžko snesitelné pro politické strany, neboť ve značné míře ztrácejí svůj vliv. Břímě odpovědnosti je zde přeneseno na občany, kteří musí nutně prokázat svoji vyzrálost a angažovanost.

Referenda v Praze 7 a v Plzni, která se konala během prezidentských voleb ve dnech 11. - 12. ledna 2013, nepochybně vstoupí do historie. MČ Prahy 7 a koalice vládnoucí v Plzni se snažily všemi možnými způsob zabránit vyhlášení těchto referend. Nakonec se do případu zapojil Nejvyšší správní soud, který tato referenda vyhlásil, a radnici nezbývalo nic jiného, než jeho výsledek akceptovat. V Praze 7 bylo tímto rozhodnuto o zastavení stavby údajně předražené nové radnice a vyhlášení nové architektonické soutěže, stanovení limitu na 500 milionů korun a preference stavby radnice na pozemku v majetku Prahy 7. Plzeňané pro změnu rozhodli o zastavení stavby kontroverzního obchodního centra.

Většinový systém během senátních voleb se svým průběhem velmi podobá přímé volbě prezidenta. Rovněž zde můžeme zpozorovat mnoho pozitivních příkladů přímé demokracie. Ve volebním obvodu v Praze 2 a 3 vyhrál zcela přesvědčivě oznamovatel korupce Libor Michálek, ačkoliv měl poměrně malý rozpočet a nevyužil jediný billboard. Jeho podstatnou výhodou byla skupina dobrovolníků, která věnovala této kampani mnoho úsilí, zatímco jiní kandidáti mnohdy využívali placené brigádníky.

Pozitivní hodnocení ze zavedení přímé volby prezidenta není v poslední době příliš přesvědčivé. Během senátních voleb jsem se nikdy nesetkal s tak častou interpretací volby „menšího zla“ či vhazováním prázdných hlasovacích obálek. Dojít tedy můžeme k závěru, že někde se stala chyba – respektive několik chyb, a to bohužel často na straně samotných voličů. Ať už je tedy Váš pocit z přímé volby prezidenta jakýkoliv, neúčast ve volbách není řešením, a proto je vhodné zvážit kritéria výběru samotného kandidáta, a to konkrétně jeho nezávislost, minulost, transparentní vedení kampaně, zkušenost a předvídatelnost chování, schopnost pozitivní motivace či shoda vzájemných názorů. Pak bude volba mnohem jednodušší.