25. listopadu 2019 | Benjamin Roll

Vzhůru na Letnou a ještě dál…

Naše země stojí před mnoha vážnými výzvami. Sociální problémy, reforma školství, enviromentální problémy, krize hodnot, rozštěpení společnosti, zrychlující se globalizace, vztah k Evropě, spory velmocí, jiskření nacionalistických nálad atd. Tím vším by se měli naši političtí představitelé zabývat. Namísto toho však kauzy našeho premiéra od řešení skutečných problémů přípravy na budoucnost odvádí pozornost. Andrej Babiš se kasá, že jako jediný politik přišel s vizí. Na druhou stranu neváhá prohlašovat, že ho nezajímá, co bude v roce 2050. Od začátku svého politického působení se tváří jako „jeden z lidu“, své zaměstnance z řad ANO (=Akce Nespokojených Občanů) vydává za občanské hnutí, ale jakmile se proti němu začalo demonstrovat, neváhal o skutečných nespokojených občanech lhát, že jsou za svou účast na demonstracích placeni.

Svůj politický úspěch postavil mimo jiné na kritice korupce a propojení byznysu a politiky. Svým zásadním střetem zájmů přitom propojuje byznys a politiku v jedné osobě. V posledních letech jsme byli svědky Babišovy neochoty vyvodit důsledky z trestního stíhání a mnoha dalších podezření; stupňování tlaku na justici (např. výměnou ministra spravedlnosti – viz článek Mikuláše Mináře na těchto stránkách), podléhání mocenským zájmům Miloše Zemana, otevírání dveří komunistům a rasistům k moci a snahy dosadit své lidi na zásadní pozice státní správy. To vše stupňuje obavy ve společnosti. To vše vedlo k aktivizaci občanské společnosti a ke vzniku a růstu mnoha iniciativ a spolků včetně Milionu chvilek pro demokracii. To vše vedlo k tomu, že slušný a kultivovaný odpor s poučenou a věcnou kritikou vyvrcholil již dvěma, v našem prostředí nevídanými, demonstracemi na Letné.

Demonstrace, byť na plné Letné, však nejsou ani cílem ani řešením.

Na demonstracích Milionu chvilek se proto snažíme neživit negativní energii a skepsi, ale naopak pomáhat tuto energii přesměrovat pozitivním směrem. Trváme sice na principiálních požadavcích (zejména odstoupení Andreje Babiše) a hledáme shodu na obraně demokratických pravidel napříč celou společností, snažíme se však také otevírat další témata. Chceme pojmenovávat právě ty výzvy, které dnes stojí před celou společností a jejichž řešení je kvůli problémům našich politických představitelů stále oddalováno a blokováno.

Účelem spolku Milion chvilek je od začátku „podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice.“ K tomu sice nutně patří varování před hrozbami, které naši demokracii tlačí ke zdi, ale také pozitivní formulování toho, co to vlastně demokracie je. Totiž, že je především vládou práva, že není žádné demokracie bez demokratů a drobné každodenní práce (Masaryk), a že v demokracii se musíme angažovat všichni (Havel).

Slovo ‚politika‘ máme velmi často spojené s touhou po moci, penězích, vlivu a ovládání druhých, avšak ve skutečnosti je politika především péčí o obec. V demokracii jsme za tuto péči o obec odpovědní my všichni.

Všichni jsme politiky, ať už participujeme na moci výkonné, zákonodárné, či soudní, nebo jsme více či méně aktivní občané, kteří moc kontrolují. Všichni (včetně těch, kdo si to neuvědomují) neseme odpovědnost za péči o své okolí, o obec, o stát, o druhé lidi, o přírodu. Péče o obec má dva rozměry. A občané by měli vědět, že oba dva se týkají každého z nás. Za prvé – samotné pečování a rozvoj, což si můžeme představit obrazem zahradníka pěstujícího a zalévajícího rostliny v zahradě. A za druhé – kontrola mocných a obrana před ohrožením, což nám znázorní obraz hlídacího psa, který může včas upozornit na to, když se blíží vlk, zloděj nebo krtek. Nebo když si vrchní zahradník přivlastňuje i jablka, která mu nepatří, na úkor těch, pro které byla vypěstována. Správný hlídací pes by se také nikdy neměl spokojit s tím, stane-li se hlavním zahradníkem země kozel.

Milion chvilek chce propojovat lidi, kterým na demokracii záleží. Dávat prostor občanům a spolkům, kteříjsou připraveni zavrčet, když mocní zneužívají své postavení. Občanům a spolkům a kteří jsou ochotni proaktivně pečovat o své okolí. To je role občanské společnosti. Tu chceme spoluvytvářet nejen megaakcemi, ale zejména drobnou každodenní prací a povzbuzováním každého, kdo o to stojí. Máme za to, že klíčové pro opravdovou proměnu vnímání politiky a společnosti je diskuse a setkávání s lidmi v menších skupinách, a to zejména mimo větší města. Regionální organizátoři menších demonstrací Milionu chvilek pomohli dostat na světlo opravdové poklady občanské angažovanosti, soudržnosti a solidarity. Na tyto příklady bychom rádi do budoucna upozorňovali a nechali se jimi inspirovat. Chceme propojovat ty, kdo již takto aktivní jsou nebo se snaží být. Právě oni mohou pozitivně zasáhnout i ty, kdo mají pocit, že se starat nezvládnou nebo nemusí. Právě v menších obcích totiž opravdová péče o obec nejvíc vynikne. Výsledky drobné práce v našem nejbližším okolí možná nejsou vidět na první pohled. Pomalu ale jistě však proměňuje celou společnost k lepšímu, což se nakonec projeví i na výsledcích voleb.

 

Benjamin Roll je jedním z mluvčích iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

 

Autor fotografie: František Plzák