7. srpna 2019 | Tiskové zprávy

Zlobbovaný antilobbingový zákon

V minulém týdnu schválila „protikorupční“ vláda návrh zákona o lobbování. Nadační fond proti korupci tento legislativní záměr dlouhodobě prosazuje. V rámci Komise k lobbingu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (RVKBK) jsme do návrhu zákona navrhli vložit zásadní ustanovení o regulaci lobbingu v okolí prezidenta. Ke stejnému závěru následně došlo i Ministerstvo spravedlnosti i Legislativní rada vlády a následně ho schválila i RVKBK, složená z největších odborníků na tuto problematiku. Vláda ČR ovšem po intervenci neznámého lobbisty Hradu tento bod v tichosti vyřadila. Tato změna ve spojitosti s níže uvedenými nedostatky způsobí, že zákon jako celek nebude plnit svou funkci. Považujeme tento krok za narušení samotného smyslu RVKBK, proti čemuž se důrazně ohrazujeme, neboť považujeme toto odborné fórum stále za smysluplné.

Problematické body k zákonu o lobbování (pozice NFPK):

Okruh lobbistů

-        Považujeme za nedostatečné, aby byly z okruhu lobbistů vyřazeny politické strany, resp. členové politických stran.

  1. Okruh lobbovaných

-        Zákon nedostatečně reguluje nižší úrovně okruhu lobbovaných, jako jsou např. pozice referentů. Uvědomujeme si, že taková regulace by byla objemově neudržitelná, přesto bychom chtěli ustanovit odpovědnost vyšších úředníků za své podřízené.

      3. Okruh prolobbovaných aktivit

-        Dle našeho názoru je nutné zavést mezi lobbované aktivity i metodické pokyny a problematiku veřejných zakázek.

  1. Pokuty

-        Pokud však někdo poruší podmínky zákona, dopadne na něj ruka zákona s nejvyšší sankcí 50.000 Kč, resp. 100.000 Kč. Vzhledem k miliardovým objemům je taková pokuta směšná, stojíme za progresivní alikvótní přístup.              

  1. Lhůty

Zákon navrhuje uchovávat doklady pouze 5 let. Uvědomíme-li si, že legislativa se připravuje a schvaluje zhruba 2 a půl roku, dále může trvat další rok, než důležitější zákon nabude své účinnosti, je tato lhůta nepřiměřená.

 

Nadační fond proti korupci vyzývá vládu, aby se vrátila k původním, dohodnutým, ustanovením zákona a aby návrh zákona upravila, aby nebyl prolobbovaným paskvilem, ale funkčním nástrojem protikorupčního boje.

 

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.. 602 681 513 e-mail: karel.skacha@nfpk.cz