10. listopadu 2014 | Kauzy

Poliklinika Praha 6

O čem kauza je?

Městské části Praha 6 je svěřen areál Polikliniky Pod Marjánkou v Břevnově, jehož vlastníkem je hlavní město Praha. Jedná se o budovu polikliniky (podlahová plocha nebytových prostor kolem 6000 m2) a o pozemky (výměra kolem 5300 m2). Městská část Praha 6 pronajímala polikliniku soukromým ordinacím, laboratořím apod., za což inkasovala roční nájem přibližně 3,7 milionu korun.

V listopadu 2010 podepsal za Městskou část Praha 6 její starosta Mgr. Tomáš Chalupa se soukromou společností Comitia Medical nájemní smlouvu o pronájmu areálu Polikliniky Pod Marjánkou s ročním nájmem ve výši půl milionu korun, a to na dobu 30 let. Nájem představuje 7 korun za metr čtvereční nebytových prostor za měsíc!

Nový provozovatel se zavázal v budově provozovat nestátní zdravotnické zařízení (např. skrze podnájmy s lékaři) a dále se zavázal na své náklady provést rekonstrukci budovy polikliniky v objemu 90 milionů korun. Naproti tomu Městská část Praha 6 se zavázala po celou dobu trvání smlouvy hradit pojištění budovy, což za dobu 30 let činí odhadem 5 milionů korun. Výnosy z podnájemních smluv s lékaři a s laboratořemi však bude inkasovat nový provozovatel a lze je odhadovat na 185 až 300 milionů korun (za rok 2013 činil výnos provozovatele z uvedených podnájemních smluv částku 6 160 690,– Kč, a to při obsazenosti prostor budovy polikliniky 63 %). O možnost získat tyto prostředky se Městská část Praha 6 přenecháním provozování polikliniky sama připravila – sama bude za 30letý pronájem areálu polikliniky inkasovat pouze kolem 10 milionů korun.

Další závažné skutečnosti ke kauze lze nalézt v prezentaci s názvem „Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?!“, která je k dispozici na stránkách fondu ve stručné a v podrobnější verzi (vizte níže).

 

 

Co jsme v kauze udělali?

Získali mnoho detailních informací, podali trestní oznámení a zveřejnili tiskovou zprávu včetně prezentace.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

O sto až dvě stě milionů korun (za 30 let).

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?