9. března 2020 | Luboš Pavlovič

Pomůže coronavirus zastavit tradiční korupci v Číně?

V posledních dnech je hlavním tématem médií tzv. coronavirus, jehož epidemie se začala šířit z Číny, z trhu ve městě Wu-chan. Vědci se přou o to, jak došlo k nakažení prvního pacienta, podle posledních hypotéz pravděpodobně tak, že snědl hada, který předtím snědl netopýra. Co však víme stoprocentně je, že se virus poprvé objevil na nelegálním a nehygienickém trhu a jedním z hlavních viníků jeho vzniku je také korupce, která umožňuje existenci takových trhů v Číně.

Epidemie coronaviru vznikla podobně jako epidemie SARSu či Eboly, vznikly v zemích, kde je korupce v řadě oblastí života silnější než snaha vymáhat právo. Obchod s masem volně žijících zvířat je bez veterinárních kontrol nelegální. Přesto probíhá v objemu přes 23 miliard dolarů ročně a stále se zvětšuje. S těmito zvířaty se pak obchoduje na trzích v jihovýchodní Asii, jakým je třeba i ten ve Wu-chanu. Také na něm byl měly být prováděny hygienické a veterinární kontroly a ještě na konci minulého roku dostal trh osvědčení, že je na něm všechno v pořádku.

Přesto je veřejným tajemstvím, že nejen ve Wu-chanu, ale na všech podobných trzích se čile obchodovalo minimálně s upytlačenými zvířaty, které žádnou kontrolou neprošla. Tržnicím se hygienické kontroly buď vyhýbaly nebo dopadaly tak, jak potřebovali ti, kteří se úředníkům mohli revanšovat obálkou. Existence takového lovu a následného prodeje nezneklidňovala ani zákazníky, naopak luxusní maso či různé přísady z exotických zvířat patřilo k oblíbeným produktům, protože tvoří součást tzv. tradiční čínské medicíny, nebo jejich konzumace potvrzuje vyšší společenský status.  Tyto zákazníky nepřesvědčí o nutnosti dodržování hygienických pravidel a nebezpečnosti prodeje nekontrolovaného masa argumentace přílišným drancováním přírody, ale hrozba smrtelné nemoci, která se může rychle rozšířit by mohla.

Podle Gretty Fenner Zinkernagel, která pracovala jako manažerka protikorupčních programů v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži, by proto epidemie coronaviru mohla paradoxně vést k přijmutí rozhodných opatření nezákonného obchodu s volně žijícími živočichy, díky kterým se virus přenesl na člověka. Čína také uvažuje o úplném zavření řady tržnic, kde se podobně jako ve Wu-Chanu obchodovalo s masem volně žijících zvířat, které neprošlo veterinární kontrolou. Korupce, která tento obchod umožňovala vedla totiž v tomto případě nejen k finančním ztrátám státu, ale také k obětem na životě po celém světě.