21. prosince 2020 | Paragrafy na zlojedy

Proč nemáme kvalitní státní správu?

Již téměř před dvaceti lety byl schválen zákon, jímž by se zcela oddělila státní služba od politické moci. Bohužel nikdy nenabyl účinnosti a na počátku minulého volebního období přišla Sobotkova vláda s ohlodaným konceptem nového zákona o státní službě. Proč politikům vadí u úředníků nezávislost? Podívejte se na argumentaci právního experta Nadačního fondu proti korupci Ondřeje Závodského v novém dílu Paragrafů na zlojedy.

 

Nezávislé úřednictvo

  1. Pokud chceme dosáhnout kvalitního výkonu státní správy, musíme zabezpečit její absolutní nezávislost. Prostě žádný úředník ministerstva nebo podřízeného úřadu nesmí být ovlivnitelný, jak v té či oné kauze má rozhodovat.
  2. Již téměř před dvaceti lety byl schválen zákon, jímž by se zcela oddělila státní služba od politické moci. Bohužel nikdy nenabyl účinnosti a na počátku minulého volebního období přišla Sobotkova vláda s ohlodaným konceptem nového zákona o státní službě. Hned po příchodu Babišovy první vlády, bez podpory v poslanecké sněmovně, ovšem, zákon nezákon začaly čistky. Politici si ukázali na toho či onoho úředníka a vláda schválila novou systemizaci služebních míst a místo nepohodlného úředníka zaniklo. Kromě toho Babišova vláda přišla i s novelou, podle níž jsou snadno odvolatelní i dosud neodvolatelní státní tajemníci na jednotlivých ministerstvech.
  3. Výsledkem je to, že nejvyšší státní úředníci jsou, pouze s malými výjimkami, toliko loajální lidé, nejrůzněji propojení s firmami Andreje Babiše. Ti pak buď sami rozhodují nebo jsou nadřízení ostatním, nižším, úředníkům. Mohou je například motivovat ve formě odměn pro účelová rozhodnutí. Ukázalo se tedy, že celý koncept nezávislé státní správy je jenom marketingovým heslem a realita je horší, než kdy dříve.
  4. Má-li se někdy stát hnout směrem vpřed, musí se vrátit ke konceptu striktně od politiků oddělené státní správy. Musí se tedy přijít s takovým modelem, kde nebude úředník jakýmkoliv způsobem odvolatelný na základě přání ministra ani od něj například odměňovaný. Jeho rozhodnutí tak bude vycházet pouze z odborných argumentů a zrušit je bude moci pouze odvolací orgán nebo soud. Když takové rozhodnutí nebude politikovi vonět, může se třeba postavit na hlavu, ale nic s tím neudělá, protože před jeho tlakem bude onen úředník chráněný zákonem.
  5. Výsledkem by tedy mohla být mnohem kvalitní státní správa. Jednotlivá její rozhodnutí totiž budou odborná a ničím nezdeformovaná.