Archiv našich kauz
21. srpna 2014 | ČEZ

Prunéřov

Zmařené investice ČEZ do elektrárny Prunéřov II

O čem kauza je?

V září 2012 započala společnost ČEZ realizovat stavbu nových bloků elektrárny Prunéřov II o výkonu 3x250 MW v hodnotě 25 mld. Kč. Pro provoz elektrárny však ČEZ nemá dostatek uhlí.

Investici naplánoval ČEZ tak, že budoucí elektrárna by měla být zásobována výhradně z Dolů Nástup Tušimice (dále DNT) s tím, že její ekonomická návratnost je dimenzována na 25 až 30 let provozu. To znamená, že pokud by byl záměr dokončen v roce 2015, bude nutné zásobovat elektrárnu uhlím z DNT až do let 2039 až 2044. Těžba v tomto dole však bude zřejmě ukončena již kolem roku 2030, což plyne z řady dokumentů Severočeských dolů (jejich výroční zprávy, pasport ložiska DNT či analýzy energeticko-poradenské firmy SEVEn. Z toho vyplývá, že následující řadu let bude Prunéřov bez uhlí z DNT. To je ovšem velmi závažný problém, jelikož jiná varianta zásobování uhlím nepřipadá z praktického hlediska v úvahu. Nutno nicméně podotknout, že v DNT probíhala navíc nelegální neevidovaná těžba uhlí v hodnotě 3 mld. Kč, na které upozorňovalo ve svém dopise z roku 2008 i samotné Ministerstvo životního prostředí.

Existují indicie, že funkcionáři ČEZu o nesmyslnosti investice ví a činí ji vědomě. Na nedostatek uhlí dlouhodobě upozorňuje Věra Ježková (dále jen „V. Ježková“), které Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) udělil Cenu za odvahu.

V červnu 2012 NFPK informoval o dopise, v němž Vladimír Budinský žádal V. Ježkovou, aby mu pomohla před veřejnosti lhát a ustát situaci před úřady. V. Ježková tuto nabídku odmítla stejně jako nabídku lukrativní pozice v Severočeských dolech s výdělkem až 20 milionů Kč, které bylo nicméně podmíněno mlčením o nedostatku uhlí. NFPK zveřejnil rovněž nahrávky, na kterých lobbista Miloslav Kožnar nabádal V. Ježkovou ke spolupráci s utajením informací o akutním nedostatku uhlí pro modernizaci elektrárny Prunéřov II.

Nutno navíc dodat, že hlavním dodavatelem zakázky na výstavbu nových bloků elektrárny Prunéřov II je společnost Škoda Power, přičemž existuje mnoho indicií, že Martin Roman byl spoluvlastníkem této společnosti i po tom, co se stal generálním ředitelem ČEZu.

Osoby a obsazení

Martin Roman

Daniel Beneš                   

Vladimír Budinský

Ivan Fuksa

 • bývalý místopředseda DR ČEZ;
 • odmítl kauzu řešit.

Pavel Musil

 • předseda Obvodní báňský úřad Most;
 • realizoval podle V. Ježkové nestandardní kroky, které umožnily pravděpodobnou nelegální těžbu uhlí.

Miloslav Kožnar

 • politik a lobbista;
 • NFPK zveřejnil nahrávku, na které nabízí V. Ježkové zpracování posudku a vysvětluje jí, že informace o zmařené investici nesmí zveřejnit.

Ivan Lapin

 • generální ředitel člen představenstva Severočeské doly.

Eva Vetýšková

 • státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě, která mimo jiné dozorovala kauz MUS;
 • opakovaně činila rozhodnutí v neprospěch řešení kauzy „Prunéřov II“.

Jan Demjanovič

 • generální ředitel a předseda představenstva Severočeských dolů v období od 11. 8. 2006 do 2. 1. 2012. Byl velmi dobře informován o všech nekalých praktikách v DNT a rozhodl se vyslat lobbistu M. Kožnara za V. Ježkovou, aby ji všemožnými nástroji umlčel. Nabídl V. Ježkové rovněž lukrativní poradenskou smlouvu, která ovšem byla podmíněná mlčením.

Miroslav Eis

 • technický ředitel Severočeských dolů, který rovněž měl velmi dobré povědomí o nelegální těžbě v DNT.

Co jsme v kauze udělali?

NFPK podpořil V. Ježkovou mimo jiné tím, že jí udělil Cenu za odvahu. Ocenění bylo spojeno s předáním částky ve výši 200 tisíc korun.

NFPK uspořádal dne 19.6.2012 tiskovou konferenci, na které zdůraznil závažnost kauzy nelegální těžby v Dolu Nástup Tušimice a plánovanou investici modernizace elektrárny Prunéřov II v hodnotě 25 miliard Kč. Během této tiskové konference představil 2 investigativní materiály:

 1. Nahrávku zachycující setkání V: Ježkové a lobbisty Miloslava Kožnara, který nabízel zpracování posudku, z kterého by mohla mít V.: Ježková „velké prachy“. Kožnar na nahrávce zdůrazňoval, že informace o této kauze se nikdy nesmí dostat na veřejnost.
 2. Email, na kterém ředitel komunikace Severočeských dolů Vladimír Budinský žádá V. Ježkovou, aby mu pomohla lhát a ustát situaci před úřady.

NFPK se dále pustil do argumentačních přestřelek právě s Vladimírem Budinským a inicioval zpracování divadelní hry ČEZKO forever na základě pořízené nahrávky.

V červnu 2014 NFPK podal podnět k výkonu dohledu nad činnosti státní zástupkyně Evy Vetýškové, která kauzu odložila. NFPK rovněž zaslal dopis Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, ve kterém popsal nestandardní kroky jednotlivých úrovní státního zastupitelství v této kauze.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

Řádově jde o desítky miliard korun.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Pustili jsme se do argumentačních přestřelek s vedením ČEZu, Severočeských dolů a různými stupni státního zastupitelství. Museli jsme bránit V. Ježkovou, která z důvodu svého odvážného kroku mohla přijít o svoji práci.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

 1. Pasport ložiska, stav ke dni 29. 12. 2009
 2. Simulace dodávek energetického uhlí pro zdroje ČEZ z těžebny Důl Nástup Tušimice po roce 2015, Tomáš Voříšek, Bohuslav Málek, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.,
 3. Dopis Ministerstva životního prostředí, 29.srpna 2008,
 4. Emailová komunikace mezi akcionářkou ČEZu Věrou Ježkovou a ředitelem komunikace Severočeských dolů Vladimírem Budinským
 5. Nahrávka, pořízena Věrou Ježkovou dne 2. 6. 2009
 6. Smlouva o poradenské činnosti mezi Věrou Ježkovou a Severočeskými doly
 7. Přehled komunikace v kauze ČEZ