11. srpna 2014 | Kauzy

Restituce

Církevní restituce – podivnosti kolem církevních restitucí

O čem kauza je?

Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“ nebo „fond“) vypracoval na základě získaných poznatků analýzu Podivnosti kolem církevních restitucí (vizte níže), která shrnuje nejzávažnější skutečnosti týkající se vládou Petra Nečase protlačených církevních „restitucí“. Materiál je určen široké veřejnosti a svým pojetím umožňuje vytvořit si ucelený pohled na závažný přesun majetku, jaký církevní „restituce“ představují.

Fond pozorně sledoval vzrušenou veřejnou debatu o legislativě k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jež především v minulém roce zaujímala nejen média. Při této debatě bylo možné pozorovat zmatečnou či vzájemně si rozporující obhajobu účelu církevních restitucí ze strany zástupců bývalé vládní koalice (Petr Nečas, Miroslav Kalousek, Alena Hanáková). Klíčový zákon o majetkovém vyrovnání byl navíc schválen pouhými 102 hlasy (s pomocí poslance ODS Romana Pekárka, v době hlasování nepravomocně odsouzeného na šest let vězení).

NFPK měl důvody se domnívat, že skutečným účelem církevních „restitucí“ nebylo a není „spravedlivé narovnání vztahu církví a státu“, nýbrž masivní převod finančního a naturálního majetku soukromým osobám. Analýza obsahuje i témata jako jsou např.  Finanční náhrady za neexistující majetek a s tím související Náhrada ve výši 228 milionů korun za rozestavěnou modlitebnu, Proč stát supluje roli římskokatolické církve?, Výroční zpráva církve na 16 řádcích, Hospodaření církví, Jak může být nakládáno s finančními náhradami či Trojjedinost pozemkového úřadu při procesu vydávání majetku.

Analýza se zabývá i rolí bank a jejich služeb. Zmiňuje i vazby vysokého církevního činovníka na podnikatele Hynka Čecha, jenž je podle médií spojen s kauzou výše zmíněného exposlance Romana Pekárka.

V závěru je uveden rozbor na téma, kdo bude, podle našeho názoru, skutečně z církevních „restitucí“ profitovat a je nastíněna i možná role politiků v tomto obchodu. Jsou zde rovněž zmíněny alarmující zkušenosti s církevními restitucemi na Slovensku a v Polsku. Nedílnou součástí analýzy jsou i přehledné informace o postavení církví a jejich financování v některých zemích Evropské unie.

Součástí analýzy je i společné prohlášení nejvyšších církevních představitelů v České republice a zástupců NFPK.

Jaké dokumenty si můžete k tématu stáhnout?