7. října 2014 | Kauzy

ŘSD

ŘSD a mobilní středová svodidla

Vedení státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je bezmocným účastníkem her vlastních zaměstnanců, projektantů a stavebních firem. Jedna veřejná zakázka za 40 milionů korun na dodávku mobilních středových svodidel je jenom malou kapkou v mnohamiliardovém moři zakázek tohoto veřejného zadavatele. Krystalicky však dokládá, že o tom, co a kde se bude realizovat, nerozhoduje vedení ŘSD. Jak jinak si vysvětlit, že v roce 2014 byla vypsána veřejná zakázka na dodávku svodidel za 40 milionů korun na úsek dálnice D3, ačkoli na tomto úseku jsou již svodidla nainstalována, a to již od roku 2013 dodavatelem stavby dálnice! Pikantností zakázky je však mnohem více.

O čem kauza je?

Před nedávnou dobou jsme na fondu obdrželi informaci o tom, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), konkrétně Správa České Budějovice, vypsala veřejnou zakázku na dodávku mobilních svodidel na úsek dálnice D3 v předpokládané hodnotě 40 milionů korun, přičemž mobilní svodidla tam údajně dávno jsou nainstalována

Veřejná zakázka na dodávku mobilních středových svodidel je dokladem toho, že o tom, co a kde se bude realizovat, nerozhoduje vedení ŘSD, ale někdo jiný. Ačkoliv montáž svodidel měla proběhnout v říjnu tohoto roku, mobilní svodidla jsou na předmětném úseku dálnice již nainstalována dodavatelem stavby dálnice D3, a to již od roku 2013! ŘSD je prý má bezplatně zapůjčené! Nelze se tedy divit, že zadávací dokumentace obsahovala technické a konstrukční požadavky, kterým odpovídal pouze jeden přesný typ svodidla, shodou náhod přesně ten typ, který je již na dálnici instalován. Zároveň zadávací dokumentace obsahovala kvalifikační požadavky, kterým odpovídal v podstatě pouze jeden dodavatel, a to samozřejmě ten, který již svodidla dodal. ŘSD se tak evidentně snaží papírově zlegalizovat zakázku, jejíž realizace proběhla bez řádného výběrového řízení již v roce 2013. Navíc to dělá mimořádně blbě.

Na základě výtek ze strany fondu a potenciálních dodavatelů změnilo současné vedení ŘSD na počátku září podmínky soutěže a upravilo cenu plnění na 30 milionů korun. Předpokládaná cena zakázky byla tedy snížena o plných 10 milionů korun! Zároveň došlo k zásadním úpravám zadávací dokumentace tak, aby se rozšířil okruh možných dodavatelů, a tudíž konečná cena může být ještě nižší než zmíněných třicet miliónů. A taky se může stát, že stávající středová svodidla budou demontována a nahrazena jinými, nebo je nový dodavatel odkoupí od firmy, která je na dálnici nainstalovala.

Velmi zajímavou skutečností je i počet úseků s mobilními svodidly. Na úseku dálnice dlouhém cca 30 km je nesmyslně vloženo 22 úseků s mobilními svodidly, sloužícími jako přejezdy. Navíc je požadováno, aby na každém tomto mobilním úseku byla instalována tzv. pojezdová brána, která slouží jednotkám integrovaného záchranného systému a údržby pro přejezd mezi dálničními směry. V Rakousku, Německu nebo v Itálii se takové pojezdové brány vkládají na kritické dálniční úseky, zejména před a za tunely.

Vedení ŘSD o zakázce vůbec nevědělo. Navíc v původní dokumentaci na dálnici byly tzv. lanová svodidla, ale někomu se podařilo prosadit si svodidla typu Varioguard. Také se samozřejmě nabízí otázka, kde mělo skončit oněch nadbytečných nejméně deset milionů korun.

 

 

 

Osoby a obsazení?

V kauze nefigurují konkrétní fyzické osoby.

Co jsme v kauze udělali?

Opakovaně jsme oslovovali vedení ŘSD s připomínkami k této veřejné zakázce. Kauzu jsme v měsíci říjnu medializovali a zároveň jsme podali trestní oznámení. Zajeli jsme se na předmětný úsek dálnice podívat a také jsme samozřejmě s odborníky na tuto problematiku, vč. možných dodavatelů.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

V kauze se nám podařilo spolu s potenciálními dodavateli snížit předpokládanou cenu dodávky ze 40 mil. Kč na 30 mil. Kč.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Byli jsme kontaktováni dvěma zástupci dodavatelů, kteří nám popisovali, jak celá kauza vznikla a snažili se nás přesvědčit o tom, že jde zejména o bezpečnost na dálnicích a o nekompetentnosti ŘSD.

Kdo je obviněn/obžalován nebo odsouzen?

V dané kauze není zatím nikdo obviněn ani odsouzen.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?