Archiv našich kauz
19. srpna 2014 | SFŽP

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven ohledně některých veřejných soutěží a rovněž ohledně procesu ukládání volných peněžních prostředků SFŽP v bankách.

Libor Michálek byl jmenován ředitelem  SFŽP v srpnu 2010 na doporučení poradce ministra životního prostředí Martina Knetiga.  V září 2010 byl na Libora Michálka vyvíjen nátlak v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod v Praze. Tehdejší ministr vnitra Radek John mu doporučil, aby pořídil důkazy, a s nimi pak šel na policii. Začátkem října 2010 Libor Michálek obdržel upozornění z Komerční banky, že jistá osoba banku kontaktovala jménem SFŽP s požadavkem na sponzorování ODS výměnou za uložení většího objemu peněz SFŽP v této bance. Současně začal Martin Knetig vyvíjet tlak na schválení metodiky ukládání prostředků SFŽP, která umožní manipulaci s nabídkami bank na úrovni finančního poradce.

O čem kauza je?

Libor Michálek (dále jen „L. Michálek“) byl jmenován ředitelem SFŽP v srpnu 2010 na doporučení poradce ministra životního prostředí Martina Knetiga. Od počátku byl svědkem různých nestandardních manipulací a nátlaků, a proto se rozhodl svá podezření nahlásit svému nadřízenému ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi, který se ovšem neztotožnil s Michálkovými výhradami. Následně L. Michálek oslovil ministra vnitra Radka Johna, který mu doporučil, aby pořídil důkazy, a s nimi pak šel na policii. Nakonec při spolupráci s médií pořídil důkazné nahrávky, které předal MF DNES a policií. Kauzy Státního fondu životního prostředí lze rozdělit na 3 části:

  1. Čistička odpadních vod

V září 2010 byl vyhlášen několikamiliardový tendr týkající se výstavby čističky odpadních vod. Na L. Michálka (tehdejšího ředitele SFŽP) byl vyvíjen v této věci nátlak, aby podílel se na nestandardních manipulacích v souvislosti s přidělením této zakázky. Tato kauza poukázala rovněž skutečnost, že přípravu pletich u veřejných zakázek nebylo možné postihnout, jelikož během jedné z novelizací trestního zákoníku byl tento trestný čin eliminován.

  1. Uložení prostředků SFŽP v komerční bance výměnou za sponzoring politické strany

L. Michálek čelil nestandardnímu tlaku na uložení prostředků v Komerční bance. Za tímto účelem absolvoval setkání, ze kterých bylo zřejmé, že výměnou za uložení prostředků by měla být sponzorovaná politická strana. Rovněž s takovýmto postupem L. Michálek nesouhlasil a zajistil v této věci důkazní prostředky.

  1. Poradenské smlouvy týkající se Dušana Fibingra

S nástupem Dušana Fibingra se výrazně zvýšil objem poradenských smluv uzavřených mezi SFŽP a různými společnostmi, které byly spjaty s Dušanem Fibingrem. V této věci byl na L. Michálka vyvíjen nátlak, aby se podílel na přidělování těchto účelových zakázek.

V následných soudních řízeních se nepodařilo bohužel vyvodit trestní odpovědnost podezřelých či obviněných osob, ačkoliv tyto kauzy byly opakovaně projednávány. Své pravomoci otevřít jednotlivé případy využil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Naštěstí díky odvážnému počínání L. Michálka podařilo se jednotlivým nekalým úmyslům zabránit.

Osoby a obsazení

 

Pavel Drobil

Martin Knetig

Libor Michálek

Vladimír Jeřábek

  • člen představenstva KB

 

Co jsme v kauze udělali?

NFPK podpořil hlavního oznamovatele této kauzy Libora Michálka mimo jiné tím, že mu udělil Cenu za odvahu. Ocenění bylo spojeno s předáním částky ve výši 500 tisíc korun.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

Miliardy Kč

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Po zveřejnění kauzy musel nezvykle silnému nátlaku čelit L. Michálek. V médiích se objevila řada účelových pomlouvačných článků, kdy byl označen za bonzáka nebo jehovistu. V této situaci NFPK se rozhodl uvést na pravou míru roli L. Michálka, označil ho za hrdinu a finančně, právně a mediálně L. Michálka podpořil. NFPK rovněž intenzivně tlačil na prošetření všech těchto kauz.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Audiozáznamy

Vyjádření L. Michálka

Chronologie kauzy

Média