27. června 2022 | Kauzy

Analýza hospodaření Skupiny ČEZ

Analýza hospodaření Skupiny ČEZ při transformaci struktur jejích dceřiných firem sleduje rozhodnutí managementu Skupiny ČEZ při spravování dceřiných společností Škoda Praha, a.s. a ÚJV Řež, a.s. a shledává ho problematickým a nesplňujícím status „dobrého hospodáře“.
 
Kromě potenciální trestněprávní roviny věci zde existují pochybnosti o dodržování interních směrnic a okolnosti případu vzbuzují dojem, že management podniku aktivně zakrývá svá předešlá selhání a místo vyvození odpovědnosti pokračuje v činnosti, která hromadí chyby a zvyšuje ztráty státem ovládaného podniku.