2. května 2017 | Kauzy

ÚOHS

Šnečí finta

Existuje země, kde zadavatelé veřejných zakázek mohou vypsat zakázku na míru předem určenému vítězi a dokonce mu ji i udělit. V rozporu se zákonem.

Například v rámci velkých „malých“ domů. Namísto férové soutěže může být předem určen vítěz – třeba mafií. Neúspěšní uchazeči to ale mohou napadnout u odvolacího orgánu – u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten má silnou pravomoc vítěze anulovat a zakázat zadavateli podepsat s ním smlouvu – nebo aspoň uzavření smlouvy oddálit. A tím mafii překazit její plány na čerpání finančních prostředků od veřejných zadavatelů. Úřad takové rozhodnutí musí stihnout v zákonem stanovené lhůtě. Když to nestihne, zadavatel může podepsat s vítězem smlouvu.

Posléze úřad oznámí těm, kteří celé divadlo včas napadli, své rozhodnutí. Nese se v tomto duchu: „Je docela dobře možné, že zakázka byla udělena v rozporu se zákonem, ale jelikož již byla podepsána smlouva, je zkoumání zákonnosti či nezákonnosti výběru vítěze zbytečné pro bezpředmětnost…“. Ta země, kde se to od roku 2012 stalo praxí, se jmenuje Česká republika.

  

Za tu dobu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže takových rozhodnutí o „bezpředmětnosti“ několik stovek, a to u zakázek

za 25 000 000 000 korun!

To je dost peněz na to, aby byli všichni spokojeni – vyjma daňových poplatníků a firem, které mají smůlu… Vše se děje v souladu se zákony země. Vše je čisté podle práva. Mafie se směje, občan to těžce platí a… asi o tom ani neví. V tomto případě mají klientelistické síly zájem na tom, aby úředník nic neudělal. To je vždy o mnoho snazší, než někoho donutit, aby něco udělal. Poručík Columbo by si vylámal zuby…