19. února 2020 | Paragrafy na zlojedy

Teritorialita exekutorů

Právní expert NFPK Ondřej Závodský si pro první číslo rubriky Paragrafy na zlojedy vybral téma Teritoriality exekutorské činnosti. A nejedná se o téma nijak teoretické, jak by název napovídal, ale můžeme směle říci, že pokud by se splnilo naše přání a k legislativním změnám by došlo, poposunula by se Česká republika o mnoho kroků do civilizované Evropy.

V současné době je výběr exekutora spojen s nesystémovým přáním věřitelů, aby byla jejich pohledávka vymožena, tak říkajíc, hlava nehlava. Kromě toho je v prostředí státní správy výběr exekutora neodmyslitelně spojen s korupcí a klientelismem.

 

Jak Ondřej v přiloženém videu popisuje, lékem na tyto neduhy může být zavedení pravidla, že každý dlužník bude mít svého exekutora a to podle předem stanoveného systému v blízkosti svého bydliště. Tím klesnou náklady na vymožení pohledávky, tlak na bezmyšlenkovité zpeněžování majetku i korupce při výběru exekutora.