2. května 2014 | Mediaservis

Test články

Zde naleznete informace v českém i anglickém jazyce, které o NFPK publikovala tištěná i internetová média. Články k případům, jimiž se Nadační fond proti korupci zabývá, jsou k dispozici v sekci Kauzy.

Duben 2011, Březen 2011, Únor 2011, Leden 2011, Prosinec 2010, Listopad 2010

Duben 2011

Březen 2011

Únor 2011

Leden 2011

Prosinec 2010

Listopad 2010