5. května 2015 | Paragrafy na zlojedy

Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)

Aktuální kondici podniku, případně bankrotní stav a budoucí finanční vývoj můžeme stanovit rovněž pomocí sofistikovaného indexu, který vynalezl Edward I. Altman.

Pro výpočet tohoto indexu se používají tyto ukazatele:

X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva

X2 = hospodářský výsledek minulých let / celková aktiva

X3 = EBIT / celková aktiva

X4 = základní kapitál / celková aktiva

X5 = tržby /celková aktiva

Altmanův index pak vypočteme jako Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5

 

Interpretace Altmanova indexu:

Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci

1,2 < Z <2,9 “šedá zóna“ nevyhraněných výsledků

Z < 1,2 firma je ohrožena velmi vážnými finančními problémy

Výpočet tohoto indexu si opět ukážeme na některé z námi zkoumaných společností. Tentokrát na dlužníkovi vůči městu Vimperk – společnosti Palestra, s.r.o. Pro tento účel nahlédneme do účetní závěrky této společnosti – k dispozici je za rok 2011 (rozvaha a výkaz zisků a ztrát).

X1 = - 0,334

X2 = 0,269

X3 = 0,02

X4 = 0,049

X5 = 0,41

Altmanův index Z = 0,48

Na základě Altmanova indexu můžeme dojít jednoznačně k závěru, že firma je ohrožena vážnými finančními problémy.

 

Zpět:

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

  1. Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku
  2. Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech
  3. Výpočet ukazatelů zadluženosti
  4. Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)