4. dubna 2022 | Kauzy

Zaostřeno na další manipulaci se soudními protokoly

Před dvěma lety jsme upozornili na dva případy trestního stíhání, v nichž soudem pořízená protokolace, absolutně nesouhlasila s tím, co u hlavního líčení skutečně zaznělo. Jednalo se o stíhání bývalých pražských politiků v kauze Opencard 2 a případ stíhání obchodníka s uměním, pana Jaroslava Fröhlicha. 

Na NFPK se od té doby obrátilo obrovské množství lidí s obdobným problémem. Ve videu Vám přinášíme příklad, jak se protokolace liší od skutečnosti. Paradoxně se jedná o stejného soudce, který již byl v kauze Opencard 2 za prapodivnou protokolaci potrestán. Uvažte sami, zda je to v pořádku. 

Bude manipulace s protokolem v neprospěch obžalovaného jakousi marginalitou, anebo to bude současný ministr spravedlnosti považovat za jednu ze svých priorit?

https://zpravodajstvi.nfpk.cz/p/nfpk-podalo-trestni-oznameni-na-soudce-ms-v-praze-za-padelani-vypovedi

https://zpravodajstvi.nfpk.cz/p/odhalili-jsme-dalsi-zmanipulovane-soudni-protokoly

PŘEPIS : “Před dvěma lety upozornil NFPK na dva případy trestního stíhání, v nichž soudem pořízená protokolace, absolutně nesouhlasila s tím, co u hlavního líčení skutečně zaznělo. Jednalo se o stíhání bývalých pražských politiků v kauze Opencard 2 a případ stíhání obchodníka s uměním, pana Jaroslava Fröhlicha. 

Světe div se, s protokoly někdo pochopitelně manipuloval přávě k tíži obžalovaných. Ale to nejhorší je to, že se takovýchto protokolačních výmyslů vzápětí soudce dovolával v odsuzujícím rozsudku. 

Od té doby se na NFPK obrátilo obrovské množství lidí s obdobným problémem. Zde je ukázka zvukového záznamu z něhož plyne jak se věci před soudem skutečně odehrály a zároveň ukázka toho, jak soud věc zaznamenal v protokole. Paradoxem je to, že se jedná o stejného soudce, který již byl v kauze Opencard 2 za prapodivnou protokolaci potrestán. Uvažte sami, zda je to v pořádku. I záznam I A co NFPK proti takovému jevu udělal? Tak předně jsme podali trestní oznámení, ovšem podle policie se o zneužití pravomoci úřední osoby ani o padělání veřejné listiny nejedná. Tak jsme se obrátili na bývalou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby nechala soudce Alexandra Sotoláře svléknout z taláru. Ovšem ten namísto odchodu z justice, dostal nějakou nepatrnou srážku ze mzdy, což ho fakt nepotrestalo. 

V druhém případě jsme kárný podnět ministrovi spravedlnosti podali nyní. Víc ovšem my udělat nemůžeme. Ten kdo ovšem může dělat mnohem víc je právě ministr spravedlnosti. 

Bude takováto věc, čili manipulace s protokolem v neprospěch obžalovaného jakousi marginalitou, anebo to bude ministr spravedlnosti považovat za jednu ze svých priorit?”