2. května 2014 | Paragrafy na zlojedy

Zápis z řádné valné hromady

Ve sbírce listin můžeme rovněž nalézt zápis z řádné valné hromady, která může obsahovat konkrétní údaje o přímých vlastnících. Ilustrací může být zápis z valné hromady společnosti Alkatria, a.s., která byla dále vlastněna společnosti Lagheta, a.s. (20%) a společnosti Stelleri Holding Limited. (80%).

 

  1. Výpis z obchodního rejstříku
  2. Účetní závěrka
  3. Notářský zápis
  4. Zápis z řádné valné hromady
  5. Praktický příklad
  6. Vzorový podnět k rejstříkovému soudu