31. ledna 2020 | Linda Majerová

Změna je život

Tohle je poslední glosa, kterou píši coby člen týmu Nadačního fondu proti korupci. Jak vyplývá z definice glosy, má reflektovat aktuální dění. Tentokrát se moje glosa ale nevěnuje celospolečenské aktualitě, ale aktualitě naší interní „fondové“. Po mnoha letech jsem se rozhodla ukončit svoje působení zde. Rozhodnutí to pro mě nebylo lehké, ale bylo nezbytné. Práce na Fondu byla, je a bude vždy nesmírně zajímavá. Rozhodně se nejednalo a nejedná o práci stereotypní, ale být neustále obklopena tématem korupce, klientelismem a dalšími společenskými „nešvary“, je prostě pro mě teď už vyčerpávající.

Jsem moc ráda, že jsem měla na starost, kromě jiného, práci s Vámi – donátory, podporovateli, spolupracovníky a oznamovateli našeho Fondu. Vaše reakce a slova povzbuzení byla tou největší motivací a vzpruhou nejen pro mě, ale i pro mé kolegy. Skutečnost, že mnozí z Vás Fond podporují různými formami od samotného začátku je úžasná a častokrát to bylo to nejintenzivnější nakopnutí do další práce. Podporovatelé Fondu neubývají, naopak rostou, což je pro nás nesmírně zavazující. V přehledech darů a následné komunikaci bylo krásně vidět, jak Vám není lhostejný stav naší společnosti, a že se spousta z Vás stále aktivněji zapojuje do občanského dění.

Měla jsem možnost se seznámit s oznamovateli, a to nejen těmi, které jsme již ocenili Cenou za odvahu. Jsou to osobnosti, s nimiž pracovat bylo neuvěřitelně obohacující. Jsou to lidé, před kterými smekám. Mnozí z nich se stali a věřím, že i nadále zůstanou, mými blízkými přáteli a pravidelná neformální setkání s nimi se rozhodně nedala nazvat „pracovními“ záležitostmi. Byla to prostě setkání s přáteli, na kterých se probralo – „prodrbalo“ – naprosto vše. Zážitky určitě zůstanou na celý život J.

Stejně tak jsem měla možnost pracovat i s dalšími osobnostmi, které Fond podporovaly nemalými finančními částkami či nám poukazovaly významnou materiální podporu. Není tu prostor na jejich výčet, protože to by byla glosa dlouhá jak „tejden“, ale tito lidé nám kromě této ušlechtilé podpory dávali i zpětnou, a leckdy hodně nekompromisní, vazbu, bez které bychom nemohli naši práci zlepšovat.

A v neposlední řadě jsem měla možnost pracovat s lidmi, kteří tvořili jádro - srdce Nadačního fondu proti korupci – zakladateli, členy správní a dozorčí rady a kolegy, současnými i minulými, výkonným týmem, a se všemi z vás jsem prožila krásné chvíle. Všichni jste mne něco naučili a nasmáli jsme se spolu nemálo.

Dámy a pánové, nezbývá než poděkovat za tu příležitost, díky Vám všem mi bylo radostí a ctí!

 

Linda