Petr Chaluš

Autor vystudoval pedagogiku na FF Karlovy unoverzity a je předsedou Fóra rodičů.