Prokop Singer

Autor působí jako analytik think tanku Centrum strategické analýzy a orientuje se na politiku Blízkého východu.