13. října 2016 | Kauzy

Amnestie

Nadační fond proti korupci získal od krajských a vrchních soudů a státních zastupitelství usnesení týkající se aboliční části amnestie Václava Klause. Z nich plyne, že osoby, jejichž stíhání bylo na základě této amnestie zastaveno, měly způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 18,6 miliard korun. K další škodě ve výši nejméně 3,4 miliardy korun již nedošlo. Poškodit měly přes 90 tisíc fyzických a stovky právnických osob.

Domníváme se, že popis jednání stíhaných – a amnestovaných – osob v sobě skrývá důležitý materiál dokreslující nejen porevoluční dění v České republice, ale také některé jeho hlavní postavy. Zdůrazňujeme, že velký počet stíhaných osob byl původně ohrožen trestem odnětí svobody až na 12 let, došlo u nich však k překvalifikaci a ke snížení možného trestu v souladu s novým trestním zákoníkem účinným od ledna 2010. Tím se dotyční „vešli“ do oné hranice deseti let. Škrtem – možná chilského – pera Václava Klause a spolupodpisem premiéra Petra Nečase byla zmařena kolosální letitá práce policistů, státních zástupců i soudců…

Texty usnesení nabízejí široké veřejnosti také možnost nahlédnout „pod pokličku“ rozhodování zástupců justice spočívající v rozdílnosti výkladů stejného textu amnestie. Například při ověření doby trestního stíhání s ohledem na uvedenou osmiletou lhůtu vznikla otázka, zda je možné od celkové doby trestního stíhání odečíst dobu, po kterou bylo konáno řízení proti uprchlému a po kterou obviněný zjevně trestní stíhání mařil. Zatímco jeden soudce Vrchního soudu v Praze (a nejen on) dospěl ke kladné odpovědi, jiný soudce téhož soudu dospěl u téže otázky k záporné odpovědi. Podobných výkladových sporů je v usnesení celá řada.

Správní rada Nadačního fondu rozhodla o zveřejnění plných jmen amnestovaných osob, pakliže je bylo možné dodatečně zjistit.

„Klausova amnestie hrozným způsobem poškodila nás všechny. Mohu říci, že výše škody a počet osob, kterých se přímo týká, mě překvapil. Očekával jsem vysoká čísla, ale tato jsou opravdu ohromující. Ještě horší dopad než finanční je ovšem dopad na morálku společnosti. Klaus vyslal lidem zprávu, že se zločin vyplácí. Věřím, že následná aktivita občanské společnosti "Klausova velezrada" ty nejhorší dopady umírnila a Klausovi se jeho zločin rozhodně nevyplatil.

Elaborát věnujeme poškozeným a obětem, kteří amnestií přišli o zbytky víry ve spravedlnost, a doufáme, že se i jim víra ve spravedlnost postupně vrátí. Velmi oceňujeme a děkujeme všem, jejichž mravenčí práce směřovala a směřuje k pohnání pachatelů zločinů před formální i morální spravedlnost, okomentoval výsledky analýzy zakladatel Fondu Karel Janeček.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Přílohy - Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013: