2. května 2014 | Paragrafy na zlojedy

Výpis z obchodního rejstříku

Z výpisu nejdříve zjistíme, jaký druh akcií má zkoumaná akciová společnost. Pokud tato společnost je vlastněna pouze jedním subjektem, tak tento subjekt musí být uveden v tomto výpisu[1]. Jako ukázku zde uvádím výpis společnosti „Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.“, ze kterého můžeme vyčíst, že jediným vlastníkem je společnost Milroy S.A., Panama.


[1] Pro zaslání účetní závěrky rejstříkovému soudu platí obecná úprava uvedená v ustanovení § 72 odstavec 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, podle které:

„zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin“.

V ustanovení § 66 - 71 pak tento zákon vymezuje obligatorní obsah sbírky listin.

 

  1. Výpis z obchodního rejstříku
  2. Účetní závěrka
  3. Notářský zápis
  4. Zápis z řádné valné hromady
  5. Praktický příklad
  6. Vzorový podnět k rejstříkovému soudu