6. května 2015 | Paragrafy na zlojedy

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém případě může se vyskytnout i situace opačná, kdy město není dlužníkem, ale pro změnu věřitelem. Pokud by město lajdácky řídilo své pohledávky či vztahy s dlužníky, mohlo by přijít o značnou část prostředků a samozřejmě by tím i porušilo povinnost řádného hospodáře.

Pokud město vykazuje vůči obchodní společnosti pohledávky po lhůtě splatnosti, pak to nutně neznamená, že tato společnost míří do stavu úpadku. Takovýto stav ovšem musí vedení města donutit k získání podrobnějších informací o finančním zdraví a transparentnosti takovéto společnosti. Není možné, aby město tolerovalo neustále se zvyšující pohledávku vůči dlužníkovi a odsouvalo problém do budoucnosti. Koneckonců povinnost podat návrh na insolvenci společnosti bez zbytečného odkladu mají jejich manažeři dlužníka v případě, že se společnost dostane do stavu úpadku.[1] Porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh je spojeno s osobní odpovědností manažerů. Jestliže tedy město takto pečlivě ke svým dlužníkům nepřistupuje, může na tyto rizikové společnosti upozornit i aktivní občan, který může dokonce i vyzvat město, aby podalo žalobu na náhradu škody, pokud dlužná firma situaci bagatelizovala a nepodala návrh na insolvenci. Jak na to? Tento aktivní přístup si samozřejmě ukážeme na konkrétních příkladech.

1. Městská akciová společnost Podniky města Šumperka, kterou vlastní město Šumperk, eviduje nezaplacené faktury vůči společnosti Jirdos, s.r.o. v celkové výši přesahující 6 milionů Kč.[2] Insolvenční řízení se společností Jirdos, s.r.o. bylo zahájeno v prosinci 2014 na návrh dlužníka. Tato společnost nemá téměř žádný majetek a proto uspokojení věřitele – městské společnosti - proběhne nejspíše v minimální míře.

2. Společnost Proken, s.r.o. dluží městu Králíky za pronájem městských prostor již třináctým rokem 118 tisíc Kč včetně dalších nákladů (například na exekuční řízení).[3]

3. Městu Vimperk pro změnu došla trpělivost se společností Palestra, s.r.o., která rovněž dlouhodobě neplatila nájem. Ing. Martin Kalous z odboru hospodářského města Vimperk dokonce upozornil, že po tom, co byla vypovězena společnosti Palestra nájemní smlouva, projevila zájem o novou nájemní smlouvu jiná společnost, ovšem zastoupena stejnou osobou jako v případě společnosti Palestra, s.r.o.

 

Jak tedy můžeme ověřit důvěryhodnost těchto společností?

 

  1. Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku
  2. Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech
  3. Výpočet ukazatelů zadluženosti
  4. Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)

 

Upozorněte města, kraje či státní organizace, aby svědomitě postupovali vůči svým dlužníkům a nečekali na situaci, kdy se tento vztah vůči dlužníkovi vyhrotí a město pak přijde o značnou část prostředků. Našli jste obdobné problematické případy jako ty, které jsme uvedli. Dejte nám o tom vědět na info@nfpk.cz.

 

[1] http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-manazeru-za-opozdene-podani-insolvencniho-navrhu-po-1-lednu-2012-78975.html?mail

[2] http://sumpersky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-kauze-dluhu-v-hotelu-sport-padlo-trestni-oznameni-20150217.html

[3] http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/starostkou-kralik-zustava-jana-ponocna-20150210.html